Approximation problems with the divergence criterion for Gaussian variables and Guassian processes

A.A. Stoorvogel, J.H. Schuppen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximation problems with the divergence criterion for Gaussian variables and Guassian processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen