Approximation by unitary operators

A.F.M. Elst, ter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)145-149
TijdschriftActa Scientiarum Mathematicarum
Volume54
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit