Approximation algorithms for scheduling unrelated parallel machines

J.K. Lenstra, D.B. Shmoys, É. Tardos

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

We consider the following problem. There are m parallel machines and n independent jobs. Each job is to be assigned to one of the machines. The processing of job j on machine i requires time P ij . The objective is to find a schedule that minimizes the makespan.
Originele taal-2Engels
TitelOperations Research Proceedings 1987 (Papers of the 16th Annual Meeting of DGOR, in cooperation with NSOR, Veldhoven, The Netherlands, September 23-25, 1987)
RedacteurenH. Schellhaas, P. Beek, van, H. Isermann, R. Schmidt, M. Zijlstra
Plaats van productieBerlin
UitgeverijSpringer
Pagina's623
ISBN van geprinte versie3-540-19365-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximation algorithms for scheduling unrelated parallel machines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit