Approximation algorithms for rectangle stabbing and interval stabbing problems

S. Kovaleva, F.C.R. Spieksma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximation algorithms for rectangle stabbing and interval stabbing problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics