Approximation algorithms for Euclidean group TSP

K.M. Elbassioni, A.V. Fishkin, N.H. Mustafa, R.A. Sitters

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  48 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximation algorithms for Euclidean group TSP'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics