Approximating vector scheduling: almost matching upper and lower bounds

N. Bansal, T. Oosterwijk, T. Vredeveld, R. van der Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1077-1096
TijdschriftAlgorithmica
Volume76
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2016

Citeer dit