Approximating the $\Sigma$GI/G/s$ queue by using aggregation and matrix analytic methods

M. Vuuren, van, I.J.B.F. Adan

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's17
StatusGepubliceerd - 2004

Publicatie series

NaamSPOR-Report : reports in statistics, probability and operations research
Volume200417
ISSN van geprinte versie1567-5211

Citeer dit