Approximating $(k,\ell)$-center clustering for curves

Kevin Buchin, Anne Driemel, Joachim Gudmundsson, Michael Horton, Irina Kostitsyna, Maarten Löffler, Martijn Struijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikel

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximating $(k,\ell)$-center clustering for curves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde