Approximate solutions to boundary layer problems in linear kinetic theory

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

202 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Schram, Piet P.J.M., Promotor
  • Vries, de, D.A., Promotor
Datum van toekenning4 feb 1975
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1975

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit