Approximate range searching using binary space partitions

M. Berg, de, M.W.A. Streppel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelAbstracts 20th European Workshop on Computational Geometry (EuroCG, Sevilla, Spain, March 24-25, 2004)
Pagina's181-184
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit