Approximate range searching using binary space partitions

M. Berg, de, M.W.A. Streppel

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

5 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's17
StatusGepubliceerd - 2004

Publicatie series

NaamComputer science reports
Volume0433
ISSN van geprinte versie0926-4515

Citeer dit