Approximate evaluation of order fill rates for an inventory system of service tools

I.M.H. Vliegen, G.J.J.A.N. Houtum, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximate evaluation of order fill rates for an inventory system of service tools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen