Approximate and full wave antenna analysis for CAD

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)50-58
Aantal pagina's9
TijdschriftNERG : Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap
Volume75
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit