Approximate analysis of the delivery splitting model

F.B.S.L.P. Janssen, A.G. Kok, de, F.A. Duyn Schouten, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximate analysis of the delivery splitting model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance

Engineering