Approximate analysis of production systems

M.B.M. Koster, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

7 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)214-226
TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit