Approaches for clarifying excitation mechanisms in spectrochemical excitation sources

D.C. Schram, I.J.M.M. Raaymakers, B. Sijde, van der, H.J.W. Schenkelaars, P.W.J.M. Boumans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

73 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Approaches for clarifying excitation mechanisms in spectrochemical excitation sources'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry