Approach for an integral power transformer reliability model

A. Schijndel, van, P.A.A.F. Wouters, E.F. Steennis, J.M. Wetzer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
399 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Approach for an integral power transformer reliability model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen