Applying webmining techniques to execution traces to support the program comprehension process

A. Zaidman, T. Calders, S. Demeyer, J. Paredaens

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  53 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the 9th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR'05, Manchester, UK, March 21-23, 2005)
  UitgeverijIEEE Computer Society
  Pagina's134-142
  ISBN van geprinte versie0-7695-2304-8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit