Applying verification methods to nonexhaustive verification of software/hardware systems

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Applying verification methods to nonexhaustive verification of software/hardware systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science