Applying model transformation and Event-B for specifying an industrial DSL

U. Tikhonova, M.W. Manders, M.G.J. Brand, van den, S. Andova, T. Verhoeff

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  65 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Applying model transformation and Event-B for specifying an industrial DSL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen