Applying learning to rank techniques to contextual suggestions

Y. Kiseleva, A. Montes Garcia, Y. Luo, J. Kamps, M. Pechenizkiy, P. De Bra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelText REtrieval Conference
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit