Applying demand side management using a generalised three phase grid supportive approach

N. Blaauwbroek, H.P. Nguyen, J.G. Slootweg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applying demand side management using a generalised three phase grid supportive approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen