Applying dataflow analysis to dimension buffers for guaranteed performance in networks on chip

M.A Hansson, M. Wiggers, A.J.M. Moonen, K.G.W. Goossens, M.J.G. Bekooij

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
157 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applying dataflow analysis to dimension buffers for guaranteed performance in networks on chip'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science