Applied physics : a new view on displays

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Samenvatting

Materials that rapidly switch between amorphous and crystalline states are widely used to manage heat and store data. They now emerge as promising building blocks for ultrahigh-resolution display devices.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-160
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume7508
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applied physics : a new view on displays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit