Applied Internet of Things architecture to unlock the value of smart microgrids

R. Morales González, F.D. Wattjes, M. Gibescu, W. Vermeiden, J.G. Slootweg, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
330 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applied Internet of Things architecture to unlock the value of smart microgrids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science