Applied computer algebra : experience from Cam design

A.M. Cohen, A. Heck

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applied computer algebra : experience from Cam design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science