Applications of polynomials to spherical codes and designs

S.P. Boumova

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

105 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applications of polynomials to spherical codes and designs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit