Applications of elastin-like polypeptides in nanomedicine

Mona Abdelghani

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

259 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • van der Meel, Roy, Co-Promotor
Datum van toekenning9 feb 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5212-2
StatusGepubliceerd - 9 feb 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit