Applications of cyclotron based ion scattering

L.J. IJzendoorn, van, J.W. Niemantsverdriet, R.J. Severens, P.W.L. Dijk, van, M.J.A. Voigt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Applications of cyclotron based ion scattering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie