Application specific photonic integrated circuits

K. Lawniczuk, M.K. Smit, K.A. Williams

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit