Application of Womersley theory: estimation of pulse volume flow and wall shear stress in large artery using ultrasound

C.A.D. Leguy, E.M.H. Bosboom, P. Boutouyrie, A.P.G. Hoeks, F.N. Vosse, van de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelArtery 6
Plaats van productieGreece, Athens
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit