Application of three-in-one in CIMS network for modern enterprises

Y. Hou

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftChinese Journal of Study on Computer Applications
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit