Application of the Wigner distribution to harmonic analysis of generalized stochastic processes

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

385 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • de Bruijn, Nicolaas , Promotor
  • Scheffer, C.L., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning26 jun 1979
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit