Application of the Wigner distribution function in optics

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

183 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of the Wigner distribution function in optics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen