Application of the spectral stochastic fininite element method to continuum damage modelling with softening behaviour

C.V. Verhoosel, M.A. Gutiérrez

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of the spectral stochastic fininite element method to continuum damage modelling with softening behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen