Application of the Retention Index Concept in Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography. [Erratum to document cited in CA120:123851]

W.G.H.M. Muijselaar, H.A. Claessens, C.A. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Samenvatting

The errors were not reflected in the abstr. or the index entries
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2799-
TijdschriftAnalytical Chemistry
Volume66
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of the Retention Index Concept in Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography. [Erratum to document cited in CA120:123851]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit