Application of the Maxwell-Stefan theory to the membrane electrolysis Process, model and simulations

J.A. Hogendoorn, A.J. Veen, van der, J.H.G. Stegen, van der, J.A.M. Kuipers, G.F. Versteeg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of the Maxwell-Stefan theory to the membrane electrolysis Process, model and simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Chemistry