Application of synchronized harmonic measurements: modelling, wide-area harmonic measurements and measurement uncertainties

Stanislav Babaev

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Cobben, J.F.G. (Sjef), Promotor
  • Cuk, V., Co-Promotor
Datum van toekenning4 dec 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5166-8
StatusGepubliceerd - 4 dec 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit