Application of supervisory control synthesis to a patient support table of a magnetic resonance imaging scanner

R.J.M. Theunissen, M. Petreczky, R.R.H. Schiffelers, D.A. Beek, van, J.E. Rooda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of supervisory control synthesis to a patient support table of a magnetic resonance imaging scanner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen