Application of phasor measurements in distribution grids: assessment of flexible cable loading limits and aggregated harmonic impedance models

Ravi Shankar Singh

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Cobben, J.F.G. (Sjef), Promotor
  • Cuk, V., Co-Promotor
Datum van toekenning23 mrt 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6421-263-1
StatusGepubliceerd - 23 mrt 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit