Application of non-convex rate dependent gradient plasticity to the modeling and simulation of inelastic microstructure development and inhomogeneous material behavior

B. Klusemann, T. Yalcinkaya, M.G.D. Geers, B. Svendsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of non-convex rate dependent gradient plasticity to the modeling and simulation of inelastic microstructure development and inhomogeneous material behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering