Application of mixed-methods in the analysis of building monitoring data Lessons learned for user-centred design

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings PLEA 2020 A CORUÑA Planning Post Carbon Cities.
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 1 sep 2020

Citeer dit