Application of linear scale space and the spatial color model in microscopy

P. Osta, Van, K. Donck, Ver, L. Bols, J. Geysen, J.M. Geusebroek, B.M. Haar Romenij, ter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelJoint Microscopy Meeting, Lille, France, June 24-28, 2002
Pagina's369-370
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit