Application of large underground seasonal thermal energy storage in district heating system: a model-based energy performance assessment of a pilot system in Chifeng, China

L. Xu, J.I. Torrens Galdiz, F. Guo, X. Yang, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
340 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of large underground seasonal thermal energy storage in district heating system: a model-based energy performance assessment of a pilot system in Chifeng, China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen