Application of horizontal visibility graph as a robust measure of neurophysiological signals synchrony

N. Ahmadi, M. Pechenizkiy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of horizontal visibility graph as a robust measure of neurophysiological signals synchrony'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen