Application of homogeneous reactor models to examine conversion of polycyclic aromatic hydrocarbons in biomass derrived fuel gases

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of homogeneous reactor models to examine conversion of polycyclic aromatic hydrocarbons in biomass derrived fuel gases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen