Application of gemini surfactants as diesel fuel wax dispersants

M.N. Maithufi, D.J. Joubert, L. Klumperman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of gemini surfactants as diesel fuel wax dispersants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering