Application of functional and catalytic coatings in microstructured reactors

E.V. Rebrov, M.J.M. Mies, O. Muraza, S.A. Kuznetsov, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel6th Anque Int. Congr. on Chemistry, Spain, Tenerife
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit