Application of distributed model predictive approaches to temperature and CO2 concentration control in buildings

S.S.W. Walker, W. Lombardi, S. Lesecq, S. Roshany-Yamchi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of distributed model predictive approaches to temperature and CO<sub>2</sub> concentration control in buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen