Application of concurrency to system design, the sixth special issue

Twan Basten, Ryszard Janicki

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)i-iii
TijdschriftFundamenta Informaticae
Volume88
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1 dec 2008

Citeer dit